www.bdwmv.de

пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ

пїЅпїЅпїЅпїЅ

Статті (Огляд)

Страховий ринок України 2012: огляд


На сьогоднішній день страховий ринок України складається з 460 страхових компаній, 115 з яких є компаніями з іноземними інвестиціями. У 2000-х роках на український страховий ринок вийшло багато міжнародних гравців, наприклад, AXA Group, UNIQA (раніше - ПрАТ «Кредо-Класик»), PZU Ukraina, Generali Garant, «Альфа страхування», «Allianz Україна», «AIG Україна », які бачили високий потенціал зростання українського ринку страхування, повідомляє «Інвестгазета».

З усіх східноєвропейських країн Україна має найбільший потенціал, враховуючи кількість населення.

Незважаючи на великі очікування міжнародних гравців, протягом останніх п'яти років не були проведені необхідні реформи, як законодавства, так і ринку в цілому. Це призвело до того, що страховий ринок переживає період стагнації і не показує істотного зростання. Більшою мірою це пов'язано з політикою страхування кредитів, оскільки ринок страхування безпосередньо пов'язаний з ринком кредитування. Практично 40% ринку страхування становило страхування кредитів. Можна зробити висновок, що український страховий ринок не виправдав очікувань інвесторів.

В останні два роки відбулася невелика динаміка в зростанні ринку. У порівнянні з 2010 роком на 850,2 млн. грн. (7%) збільшився обсяг надходжень страхових премій. Основним чинником зростання валових страхових премій стало збільшення їх обсягу, зокрема, за такими видами страхування як: обов'язкове страхування (збільшення валових страхових платежів на 392066,3 млн. грн. - 15,37%); страхування відповідальності (збільшення страхових премій на 15 , 8 млн. грн. - 2,5%); особисте страхування (збільшення страхових премій на 549645,6 млн. грн. - 44,9%).

Велика кількість страхових компаній має серйозні проблеми зі страховими виплатами. Як правило, це пов'язано з великими адміністративними витратами.

Основною проблемою є недостатня капіталізація українських страхових компаній.

До великим ризикам на страховому ринку відносяться також: характер цінової конкуренції, висока частка адміністративних витрат, проблеми з перестрахуванням, неправильна політика управління ризиками. Більшість компаній ще не готові для роботи за міжнародними стандартами, повідомляє «Інвестгазета».

Агрострахування

Аграрне страхування має великі перспективи розвитку, враховуючи те, що агросектор в Україні - один з найбільш динамічно розвиваються і привабливих для інвесторів. Потужний агропромисловий сектор є основою продовольчої безпеки країни. Українські аграрні підприємства мають величезний потенціал для розвитку і представляють підвищений інтерес серед іноземних інвесторів. Частка агросектору в структурі національного ВВП становить близько 15%. Навіть на піку фінансово-економічної кризи, українські агрокомпанії отримали понад 12% світових інвестицій.

На сьогоднішній день рівень агрострахування в Україні складає всього лише 5-7%, у той час як у Польщі цей показник знаходиться на рівні 30%, в Німеччині - більше 60%. Держава Україна зацікавлена ​​у створенні ефективної системи агрострахування (наприклад, однією з реформ на цьому ринку раніше розглядалося зробити агрострахування обов'язковим).

Зокрема нещодавно прийнятий Закон «Про особливості страхування сільськогосподарської продукції за державної підтримки», який надає аграріям право на отримання компенсації сум з державного бюджету, сплачених за договорами агрострахування. Через півроку після вступу Закону в силу має запрацювати Аграрний страховий пул. В цілому прийняття даного закону - позитивний крок у напрямку розвитку агрострахування. Однак на цьому зупинятися не можна. Необхідно розробити ефективну підзаконну нормативно-правову базу, щоб цей закон дійсно запрацював на користь аграріїв: прописати механізм отримання компенсації, а також зробити її максимально доступною і прозорою.

Необхідно, щоб у Аграрного страхового пулу було достатньо капіталу для покриття всіх ризиків, які можуть настати в зв'язку з неврожайним роком. Крім того, однією з серйозних проблем є висока вартість агрострахування, оскільки даний страховий продукт є високоризиковим. З іншого боку, на сьогоднішній на українському ринку важко знайти великі компанії, які серйозно займаються перестрахуванням ризиків. До прикладу, нещодавно з українського ринку пішли два великих перестраховика: Swiss Re, Munich Re, які спеціалізувалися в тому числі і на агрострахування.

Державі сьогодні необхідно вирішити багато проблем, щоб агрострахування дійсно запрацювало.

Страхування життя та медичне страхування.

Ринок добровільного медичного страхування має величезний потенціал розвитку в Україні. Це пов'язано з тим, що на сьогоднішній день ринок розвинений ще слабо, проте має найбільшу динаміку зростання. Багато найбільших компаній страхують своїх співробітників, забезпечуючи їм соціальний пакет, що є додатковою перевагою для працівників при виборі роботодавця. Навіть у деяких країнах Європейського Союзу цей вид так швидко не розвивається. Наприклад, Польща аналізує український досвід добровільного медичного страхування з метою використання його прикладу у себе.

У Грузії уряд пішов по шляху скасування бюджетного фінансування охорони здоров'я. Тому медичний сервіс розвивається за рахунок саме медичного страхування.

Однак добровільне медичне страхування є досить збитковим продуктом, оскільки споживачі послуг завжди намагаються максимально використовувати всі медичні послуги, які передбачені страховкою. Це змушує страхові компанії встановлювати високий відсоток франшизи у випадку, якщо клієнт бажає скористатися дорогими медичними послугами.
В цілому можна сказати, що ринок добровільного медичного страхування буде активно розвиватися в найближчі роки.

Перспективи розвитку ринку страхування в Україні на найближчі роки.

Ринок страхування в Україні зможе активно розвиватися за умови наявності нормативно-правової бази, розробленої на основі міжнародних стандартів. Це можливо за умови внесення змін до чинного законодавства.

Необхідно також підвищувати популярність страхових послуг. На сьогоднішній день більшість населення сприймають страхування як додаткові зобов'язання, наприклад, як умова видачі банківського кредиту. Рівень довіри населення до системи страхування, як і раніше залишається досить низьким. Тому необхідно зробити цей ринок максимально доступним, прозорим і зрозумілим для населення.

Нормальна ситуація, коли на страховому ринку співвідношення розміру отриманих страхових премій до розміру страхових виплат становить 70-80%. Зараз цей показник в Україні знаходиться на рівні 20-25%.

Це відбувається за рахунок наявності на ринку великої кількості дрібних страхових компаній, які, по суті, не займаються страхуванням, а працюють по системі надання виплат за умови отримання достатньої кількості страхових премій. Вони не мають достатніх резервів, а тому рівень невиплат по страхових випадках є дуже високим і знижує рівень довіри населення до ефективності страхування як такого.
 

РБК-Україна. Дослідження ринків

 

Написано: Юлия Бенцлер від 22.02.2013


  

 

 

 

Друк | Федерація роботодавців Києва © 2010-2022 | Про ФРК