www.bdwmv.de

пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ

пїЅпїЅпїЅпїЅ

Статті (Огляд)

Підсумки економічного розвитку України в 2012 році


1. Скорочення обсягу випуску промислової продукції. Спад випуску промислової продукції розпочався із ІІ кварталу 2012 року та триває по сьогоднішній день.
Від’ємну динаміку за 2012 рік демонструють такі галуззі як: промисловість, транспорт, будівництво та сільське господарство.

У січні–грудні 2012 р. виробництво промислової продукції скоротилося на 1,8% порівняно з аналогічним періодом 2011 року.

Слабкий зовнішній попит негативно вплинув на показники експортоорієнтованих промислових галузей –  металургії (зниження обсягів виробництва на 6,2% за січень-грудень 2012р. порівняно із аналогічним періодом минулого року) та машинобудування (- 6%).

Крім цього, лідерами скорочення обсягу випуску продукції за 2012 р. є: виробництво коксу, продуктів нафто перероблення – спад на 26,4%, виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції – на 5,8%, легка промисловість – 5,3%.
 
Обсяги випуску промислової продукції в 2012 р. до обсягу 2011 р.

 
Спад транспортної галуззі: вантажооборот впав на 7,6% в порівнянні з січнем – груднем 2011р., пасажирооборот – на 1,2%.

Значне скорочення в 2012 році відбулося в найбільш інвестиційноємкій галузі економіки – будівництві, яке впало на 13,8% порівняно із попереднім роком.

Спад сільського господарства в минулому році склав 4,5% порівняно із 2011 роком, такий спад пояснюється нижчим обсягом урожайності в порівнянні із 2011 р. та зменшенням посівних площ. Сільське господарство для України є один із значних рушіїв економічного зростання та приливу іноземної валюти в економіку, адже за 2012 році обсяг українського сільськогосподарського експорту досяг близько 18,2 млрд дол. або 26,5% від загального обсягу експорту України, а імпорт – приблизно 17,9 млрд дол. або 9,5% (позитивне сальдо торгівлі сільськогосподарською продукцією склало 0,3 млрд дол.).

Скорочення обсягів виробництва в названих ключових галузях обумовило скорочення ВВП. За попередніми даними обсяг ВВП в ІV кварталі 2012 року ВВП знизився на 2,7% порівняно з ІV кварталом минулого року. За результатами 2012 року ВВП зріс лише на 0,2%.

Серед ключових галузей ВВП (які роблять відчутний внесок у ВВП держави) позитивну динаміку зберігає лише торгівля. Обсяг роздрібного товарообороту за січень-грудень зріс на 15,9% порівняно з 2011р.

2. Суперечливість динаміки інвестиційної активності. З одного боку не дивлячись на погіршення макроекономічної ситуації в країні обсяги капітальних інвестицій за січень-вересень 2012р. за рахунок усіх джерел фінансування зросли на 17% і склали 177,5 млрд. грн.

За 9 місяців 2012 року в економіку України іноземними інвесторами вкладено прямих іноземних інвестицій на суму 4,32 млрд. дол. США, що на 8,9% нижче за аналогічний період 2011 р.

3. Розбалансованість системи державних фінансів. Недоотримання доходів до держбюджету стало причиною стрімкого зростання дефіциту, який за січень-листопад минулого року становив 42,22 млрд. грн., що на 31,13 млрд. грн. більше за аналогічний період 2011 року.

Збільшення дефіциту бюджету має конкретні негативні економічні наслідки: першочергово будуть фінансуватися захищені статті видатків бюджету, які в переважній більшості є соціально-орієнтованими, підтвердженням цього є показники Державного бюджету України на 2013 рік.

4. Зростання ризиків для валютної стабільності.


За 2012 рік дефіцит платіжного балансу збільшився майже в два рази порівняно із 2011 р. і становив приблизно 4,2 млрд. грн., такий стан платіжного балансу створює додаткові ризики для валютної стабільності. Хоча, ключовим фактором стабільності валюти є не кількість валюти, що заходить в країну (що відображає платіжний баланс), а скільки валюти є у розпорядженні держави (золотовалютні резерви НБУ). Обсяг золотовалютних резервів за 2012 рік скоротився на 22,8% (або 7,25 млрд. грн.) і на кінець року становили 24,55 млрд. дол. США, (за грудень місяць відбулося зменшення золотовалютних резервів на 830,7 млн. дол.)

5. Обсяги кредитування економіки та вартість кредитних ресурсів.

У грудні місяці 2012 року обсяг рефінансування комерційних банків склав 8,2 млрд. грн. за середньозваженою процентною ставкою рефінансування 7,7%. Загалом обсяг рефінансування комерційних банків в 2012 році склав 97,6 млрд. грн.

На кінець року загальний обсяг кредитування економіки становив 810,6 млрд. грн. За оперативними даними Національного банку України обсяг кредитування економіки з початку 2012 року зріс на 2,2% (приріст склав 17,35 млрд. грн.). Обсяг кредитування юридичних осіб зріс з початку року на 5,1%  до 627,5 млрд. грн., при чому кредитування в національній валюті за рік зросло на 6,4%, а в іноземній – лише 2,7%.

Вартість кредитних ресурсів в національній валюті на кінець 2012 року знизилася до 17,55% (з 23,40% у листопаді), але в іноземній валюті відбулося зростання вартості до 9,30% (з 8,75% у листопаді).

6. Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами. Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами за січень-листопад 2012 р. становило 13,78 млрд. дол. США (січень-листопад  2011 р. – 12,79 млрд. грн.). За 9 місяців 2012 року експорт товарів склав 63,08 млрд. дол. США, імпорт – 76,86 млрд. дол. США. Порівняно з відповідним періодом попереднього року експорт товарів збільшився на 1,9%, імпорт – на 2,9%.

7. Оцінка добробуту та рівня зайнятості населення України.

Від рівня добробут населення прямо залежить внутрішньо споживчий попит, який в 2012 р. зріс, за рахунок помірного зростання соціальних стандартів; збільшення реального наявного доходу населення, визначений з урахуванням цінового фактора за січень-грудень на 14,4% порівняно з відповідним періодом 2011 року; поступового зниження обсягу заборгованості із виплати заробітної плати до 950,5 млн. грн. (на кінець 2011 р. дана заборгованість становила більше 1,1 млрд. грн.).

Щодо зайнятості населення, то рівень безробіття (за методологією МОП) серед економічно активного населення віком 15–70 років становив 7,4%, а працездатного віку – 8,0%, що в порівнянні з показниками 2011 роком нижче на 0,4 п.п. та 0,5 п.п. відповідно.

Макроекономічна ситуація в Україні є несприятливою для ділової та інвестиційної активності в країні, про що свідчать проаналізовані макроекономічні показники. До того ж, ситуація може ще більше ускладнитися, адже динаміка іноземних інвестицій падає, в наслідок цього значно зросте потреба бізнесу у пошуках нових джерел ресурсів, одним із яких є отримання кредитів, які є дорогими на сьогоднішній день.

Поступове зниження внутрішнього споживчого попиту на продукцію вітчизняних виробників та зниження обсягів залучених фінансових ресурсів може стати причиною подальшого згортання пропозиції товарів вітчизняного виробництва, що вплине на економічну активність в країні.

Матеріали підготовлено аналітиками Київської міської асоціації роботодавців
http://www.kmar.kiev.ua/

 

Написано: Юлия Бенцлер від 14.02.2013


  

 

 

 

Друк | Федерація роботодавців Києва © 2010-2022 | Про ФРК