www.bdwmv.de

пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ

пїЅпїЅпїЅпїЅ

Статті (Огляд)

Інформація про ринок як запорука успіху компанії


Економіка в наш час - надзвичайно динамічна та невизначена. Систематичне отримання та ефективна обробка своєчасної, реальної та актуальної інформації про ринок в таких економічних умовах булиі є запорукою успішного розвитку компанії. Але, як не парадоксально, сам систематичний збір та обробка інформації виступаютьоднимиз головних проблем в управлінні сучасного малого та середнього бізнесу в Україні.
 
Звісно, комплексний огляд ринку і процес отримання необхідної інформації про ринок є досить складним і потребує проведення спеціалізованих маркетингових досліджень. Та саме налагоджений процес отримання повної інформації забезпечує  на підприємстві ефективність роботи системи управлінського обліку.  А внаслідок цього керівний склад компанії має змогу отримати знання про:
- реальну та прогнозовану ємність ринку,
- потенційний попит,
- конкурентоспроможність підприємства,
- можливості та загрози підприємства тощо.
 
Термін «маркетингові дослідження»в колах малого та середнього бізнесу почав з’являтися порівняно недавно. Це зумовлено тим, що маркетингові дослідження в Україну прийшли разом із іноземними інвестиціями наприкінці ХХ століття. А користуватися попитом серед вітчизняних підприємств маркетингові послуги почали лише останні п’ять років. При цьому слід відзначити, що в східній та центральній частинах України ринок маркетингових досліджень розвивається більш жваво в порівнянні із західною частиною. Дана тенденція пояснюється тим, що в західній частинні країни більша частка ринку припадає на малий та середній бізнес. 
 
Варто зауважити - великі вітчизняні компанії  систематично проводять маркетингові дослідження з метою утримання конкурентної переваги на ринку. На жаль, серед малих та середніх підприємств остаточно не сформовано розуміння потреби в цьому. У керівників невеликих компаній нема розуміння цінності зібраної на замовлення інформації через хибне перебільшення власного сприйняття ситуації на ринку. Порівняно невеликі обсяги збуту, територіальні межі ринку, досвід роботи в певній сфері діяльності дають менеджерам малих та середніх підприємств  впевненість у власній оцінці розвитку бізнесу та в результативності прийнятих ними стратегічних рішень. Саме таку ситуацію в процесі просування маркетингових послуг на західному регіоні України помітила Західна маркетингова компанія.
 
В реаліях економічної кризи, на жаль, позиція керівного складу малих та середніх за розмірами компаній щодо маркетингових досліджень  не лише не змінилась, а навпаки погіршилась.
 
Хоча, слід відзначити позитивні зрушення в розумінні керівниками більшості підприємств, зокрема на заході України, необхідності налагодження системи управлінського обліку разом із системою отримання та аналізу інформації про внутрішнє та зовнішнє маркетингове середовище. Це свідчить про усвідомлення того, що організація управлінського обліку має зайняти своє місце в роботі конкретно взятого підприємства. На нашу думку, це було зумовлено нестабільною економічною ситуацією та різким падінням обсягів збуту. Саме така ситуація змусила не просто помітити, а суттєво відчути всі проблеми в управлінні компаніями. Адже до цього часу більшість підприємств розвивали бізнес, керуючись власною інтуїцією та досвідом. Завдяки кризі керівники  замислились над потребою в аналізі та побудові чіткої системи управління на базі інформаційної системи компанії.
 
Сформувати за короткий час таку систему без залучення допомоги спеціалістів майже не можливо. Тим паче враховуючи, як показав досвід роботи Західної маркетингової компанії, що для успішного розвитку бізнесу замало лише отримання аналітичних звітів чи складання баз даних. Інформаційна система,  що базується на дослідженнях, аналізі та аудиті тощо, має зробити реальний оглядринкуз урахуванням позицій та перспектив власного бізнесу на ньому. Тобто, керуючись системою управління, керівництво компанії отримує не лише набір даних та інформації, яку в подальшому їм важко використати в бізнесі, а готові до реалізації ефективні бізнес-рішення .
 
Тому на  нашу думку, в даний час керівникам компаній малого та середнього бізнесу варто замислитись над розглядом послуг консалтингових та маркетингових компаній.
 
Західна маркетингова компанія  - маркетингові дослідження Львів, Тернопіль, Ужгород, Київ – допомагає підприємствам за короткий термін налаштувати ефективну систему управлінського обліку, в основі якої лежатиме постійне отримання реальної і прогнозованої картини ринку в порівнянні із їх можливостями. Тим самим зменшити ризик для компанії-замовника від реалізації прийнятих стратегічних рішень та скоротити час, який витрачається на адаптацію бізнесу відносно постійних змін на ринку.

 

Написано: Стегнач Алла від 15.07.2011


  

 

 

 

Друк | Федерація роботодавців Києва © 2010-2022 | Про ФРК